• Suasana Usai Seminar dan kerja sama FEBI UIN Alauddin dengan Hatyai University, Thailand.
  • Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Hatyai University, Thailand.
  • Suasana seminar dirantau antarbangsa
  • Serah terima cendera mata di Universiti Utara Malaysia
  • Perpustakaan UKM Malaysia
  • Perjalanan Ke UKM Malaysia
  • Perjalanan Ke UKM Malaysia
  • Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Data berita masih kosong